RİDA

KIRAŞI

Ses Şifası Terapisi nedir?

Günümüzde, atom altı seviyedeki titreşimlerin varlığımızın temeli olduğu bilinmektedir.

Titreşimimiz, hayatla ve kendimizle nasıl iletişim kurduğumuzdur.

Terapötik ses ve bir tür yansıtıcı sorgulama ve gözlemleme ile duygusal ve zihinsel direnişlerimize farkındalığımızı getirmek, aklımızın çalışma şeklini gözlemlemek ve bedensel gerilimleri salıvermek, fizyolojiyi, nörolojiyi ve psikolojiyi etkiler.

Ses şifası enstrümanları beyin dalgası frekanslarını etkiler; bu da kişinin çok derin gevşeme veya meditasyona benzer değişmiş bir bilinç durumuna (ASC) girmesini sağlar.*

ASC, bedenin gevşemesini ve sinir sisteminin kendini regüle etmesini sağlar.

Kişi bu sayede kendinde rezistans yaratan konuya, düşünceye ya da duyguya esnek dayanıklık aralığı genişlemiş bir sinir sistemi ile farklı açılardan bakabilir.