RİDA

KIRAŞI

Spiritüellik

Geçende biri ile konuşurken bana şunu dedi: 'Spiritüel bir insandan bunu beklemezdim.'.

Beni uzun uzun düşündürdü. Ve sordum kendime, spiritüel insan ne demek? Yıllar önce bir hocam spiritüel egodan bahsederken spiritüelliğin 'insan' olmanın ötesinde varılan bir yer olarak tanımlanmasından bahsetmişti. Eğer biz sonsuz isek - öğretilerde bahsedilen, bilimin de artık bahsettiği bütünlük kavramının bir parçası isek - ve bu bedende ayrı olma ilüzyonu yaşıyorsak aslında hepimiz Spirit (Öz - Ruh) halinin bedenlenmiş hali olarak insan olma deneyimini yaşayan varlıklarız demek oluyor. Yani hepimiz aynı kaynaktan gelen ancak farklı bedenlerde yer alan yap bozun farklı parçalarıyız. Yani spiritüellik bir takım 'üstün' insanların olabildiği ve yukardan halka bakarak yargıladıkları bir şey hiç değil.

Farkındalık kelimesi tam da burada devreye giriyor.

Hepimiz bütünün bir parçası olarak birbirimizle bağlantılı iken, kimisi oluşturmaya çalıştığı ve kendisini tanımladığı kimlikleri, maskeleri, egosunu farkedebileceği Varlık halinde kalıp gözlemleyebilirken, kimisi bunu seçmiyor ve uykuda bir hayat yaşıyor.

Birliğin keşfi asıl farkındalık diye düşündüm. Yani kavramları, insanları, durumları, seçimleri yargılamadan, hepsinin içimizdeki yansımalarını gözlemlediğimiz hal gerçek uyanış belki de. En yargıladığımız ve bize uzak gelen şey belki direnç gösterdiğimiz ve aslında içten içe yaklaşmak istediğimiz, deneyimlemek istediğimiz şeydir belki.

Olabilecek en 'spiritüel' egzersizlerden biri de bu sebeple, insanlarda ve çevremizde en yargıladığımız şeylerin bir listesini çıkarıp o listedeki eylem ve durumların kaçının bizim gizli ihtiyaçlarımıza ve deneyimlemek istediklerimizi yansıtıyora bakmak.

İçerisinde tüm dünyanın barındığını keşfeden insan sanmıyorum ki herhangi bir olayı ötekileştirsin ve yargılasın.

Pamuk eller içe.